Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Ngày 28/10, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg […]

Xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu đô thị mới Cầu Giấy

Ngày 11/11, Bộ TN&MT có văn bản số 6381/BTNMT-TCMT gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu đô thị mới Cầu Giấy. Trước đó, ngày 03 và 04/11/2020, Báo Lao động trực tuyến phản ánh thông tin “Núi rác tại Cầu Giấy ảnh hưởng […]

Gọi ngay